Ako Splniť Nové Požiadavky Gmailu a Yahoo pre Odosielateľov Emailov Od 1. februára 2024

email-marketing

Od 1.2.2024 sa pripravte na výrazné zmeny, ktoré zasiahnu všetkých odosielateľov emailov, najmä tých, ktorí sa venujú masovému odosielaniu správ. Gmail a Yahoo prinášajú nové požiadavky týkajúce sa overenia odosielateľov, zjednodušenia odhlasovania z newsletterov a ochrany pred nežiaducou poštou.

V súčasnosti je rozlíšenie medzi dôveryhodným a podvodným emailom náročné. Nová pravidlá majú posilniť dôveru v prijímané emaily a eliminovať riziko podvodných a nevyžiadaných správ.

Koho Zmeny Postihujú v Gmailu a Yahoo
Tieto nové opatrenia sú aplikovateľné na všetkých odosielateľov emailov, ale pre tých, ktorí denne rozposielajú 5 000 alebo viac správ do Gmailu alebo Yahoo, platia špecifické požiadavky. To sa týka všetkých typov emailov, či už sú to reklamné, transakčné, obchodné alebo ručne odoslané správy.


1️⃣ Overenie Vlastnej Domény

 • V emailovej adrese odosielateľa (FROM) musí byť overená doména pomocou SPF 1a DKIM 2záznamov.
 • Odosielatelia musia zaviesť DMARC 3záznam v nastaveniach DNS záznamov ich domény.
 • Konsistencia domén je kľúčová pre zvýšenie pravdepodobnosti doručenia do inboxu.

Príklady DMARC záznamu

Minimálny DMARC:
(p=none): v=DMARC1; p=none; sp=none

Odporúčaný DMARC (s reportovaním):
v=DMARC1; p=none; sp=none; rua=mailto:; ruf=mailto:yyyyy@priklad.sk; fo=1
* V tomto príklade v je verzia DMARC, p nastavuje politiku (v tomto prípade none znamená, že sa iba sledujú, ale neprijímajú žiadne konkrétne kroky) a rua a ruf sú emailové adresy, kam majú byť zaslané správy o autentifikácii a správy o zlyhaní autentifikácie.

* Nastavenie DMARC záznamu vyžaduje prístup k správcovskej konzole domény. Konkrétny postup sa môže líšiť v závislosti na poskytovateľovi domén alebo hostingu.


2️⃣ Jednoduché Odhlasovanie

Implementácia funkcie pre jednoduché odhlasovanie priamo z emailovej schránky.
List-Unsubscribe hlavičky sú pridané do HEADERS emailu.

Príklad List-Unsubscribe HEADERS:

List-Unsubscribe-Post: List-Unsubscribe=Odhlásiť sa
List-Unsubscribe: <https://domena.sk/unsubscribe/xxxxxxxxx>


3️⃣ Nízka Miera Spamu

 • Gmail a Yahoo stanovili maximálnu mieru spamových označení na 0,3 %.
 • Odporúčaná miera spamu by nemala prekročiť 0,1 %.
 • Monitoring mieru spamu prostredníctvom Google Postmasters Tools alebo emailového nástroja.

Ako Udržať Nízku Mieru Spamu:

 • Poskytovanie kvalitného, užitočného a cieleného obsahu.
 • Opatrnosť pri používaní obrázkov.
 • Periodické čistenie databázy kontaktov od neaktívnych adries.
 • Overovanie emailových adries a používanie double-optin.
 • Vytváranie uvítacích sérií emailov pre nových kontaktov.

Záver:
Dôsledné dodržiavanie týchto pravidiel vám umožní zlepšiť reputáciu emailovej adresy a zaistiť, že vaše správy dorazia k príjemcom. Pre detailné informácie a aktuality sledujte oficiálne oznámenia od Gmailu a Yahoo o zmenách platných od 1. februára 2024.

Užitočné odkazy:

 • Pokyny od Googlu pre odosielateľov, zahrňujúce detaily pre všetkých, ako aj tých, ktorí posielajú minimálne 5000 emailov denne.
 • Požiadavky a rady od Yahoo pre odosielateľov, s rozlišovaním medzi všetkými odosielateľmi a tými, ktorí odosielajú veľké množstvo správ.
 • Oznámenie od Googlu o plánovaných zmenách, ktoré nadobudnú účinnosť od 1. februára 2024.
 • Oznámenie od Yahoo o nadchádzajúcich zmenách od 1. februára 2024, vrátane novinky o možnosti odhlásenia jedným klikom od júna 2024. Posledná aktualizácia z 20. decembra 2023.

Ak potrebujete pomôcť s nastavením alebo nakonfigurovaním domény neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt
Contact Form

Poznámky:

 1. SPF (Sender Policy Framework) je e-mailový autentizačný protokol, ktorý slúži na overovanie správnych odosielateľov emailových správ. Pomocou SPF môže doménový správca definovať, ktoré serverové IP adresy sú oprávnené posielať emaily v mene danej domény. SPF pomáha znížiť riziko falošného odosielania (spoofing) a zlepšuje dôveru v doručované emaily. ↩︎
 2. DKIM (DomainKeys Identified Mail) je štandard autentifikácie emailu, ktorý pomáha overovať, že konkrétna správa emailu bola skutočne odoslaná a schválená vlastníkom domény, ktorá sa uvádza v poli „From:“ (Od). Pomocou DKIM sa do hlavičky emailu pridáva digitálny podpis, ktorý môže byť overený príjemcom, aby sa potvrdila autentickosť emailu a zároveň upozornilo na možné falšovanie. DKIM je jedným z mechanizmov, ktorý pomáha v boji proti phishingu a neoprávnenému odosielaniu emailov. ↩︎
 3. DMARC (Domain-based Message Authentication, Reporting, and Conformance) je štandard autentifikácie emailových správ, ktorý slúži na ochranu pred falšovaním a phishingom. DMARC poskytuje spôsob, ako overiť, že odosielateľ emailu je skutočne ten, za koho sa vydáva, a poskytuje jasnú politiku spracovania pre príjemcov v prípade neplatných alebo pochybných emailov. ↩︎

Návrat hore

Newslatter

Prihláste sa k odberu nových článkov a buďte medzi prvými.

Subscription Form