Core Web Vitals a Vplyv na SEO: 10 Praktických Tipov

core web vitals thubnail

Core Web Vitals sú kľúčové metriky od spoločnosti Google, ktoré hodnotia používateľskú skúsenosť na webových stránkach. Tieto metriky sa stali dôležitou súčasťou SEO, pretože priamo ovplyvňujú hodnotenie stránok vo výsledkoch vyhľadávania. V tomto článku sa pozrieme na to, čo Core Web Vitals sú, prečo sú dôležité, a poskytneme praktické tipy na ich zlepšenie.

Prehľad Core Web Vitals

Core Web Vitals pozostávajú z týchto hlavných metrík:

1. Loading – načítava sa web stránka rýchlo?
2. Interactivity – je web stránka responzívna?
3. Visual Stability – je web stránka vizuálne pekná? Má stabilné rozloženie?

Pre čo najlepšiu užívateľskú skúsenosť (UX) sa sledujú 3 top metriky webu

Largest Contentful Paint (LCP):

 • Metrika, ktorá sa sústreďuje na rýchlosť načítania, stanovuje bod, kedy je hlavný obsah webovej stránky úplne načítaný a zobrazený. Skúsenosti naznačujú, že často spôsobujú zlé výsledky tejto metriky veľké obrázky, posúvače alebo automaticky spúšťané videá.
LCP

First Input Delay (FID):

 • Táto metrika sa sústredí na meranie reakcie používateľa a záťaž webovej stránky. Zhodnocuje skúsenosti používateľov, ktorí pri pokuse o interakciu s webovou stránkou nedostávajú žiadnu spätnú väzbu. V praxi to znamená, že obsah sa síce načíta, ale keď používateľ klikne na tlačidlo alebo sa snaží posunúť dolu na stránke, žiadna reakcia neprichádza.
 • Metrika zvyčajne nepredstavuje problém, no ak sa vyskytne, najčastejšou príčinou je slabý výkon servera (alebo jeho umiestnenie v geograficky vzdialenej oblasti), príliš veľa použitých JavaScriptových kódov alebo zahltenie servera požiadavkami z pluginov tretích strán (tento problém sa najčastejšie vyskytuje pri weboch postavených na open source systémoch ako napríklad WordPress).
FID

Cumulative Layout Shift (CLS):

 • Metrika CLS zahŕňa vizuálnu stabilitu v používateľskej skúsenosti, čo znamená, že sleduje zmeny polohy prvých načítaných elementov webovej stránky. Tento jav začali používatelia najmä pociťovať po príchode cookie lišt, ktoré niektorí majitelia webových stránok umiestňujú na vrch stránky, avšak načítavajú ich až po zobrazení hlavného obsahu webu. To spôsobuje, že stránka sa posunie o výšku tejto cookie lišty smerom nadol a s ňou aj všetky prvky ako tlačidlá, obrázky a text.
CLS

Za každú metriku získa váš web skóre – farebné zaradenie do 1 z kategórií: Dobré / Potrebuje vylepšenie / Slabé.

Core Web Vitals

Na získanie potrebného rankingu od Google je nevyhnutné, aby ste všetky 3 metriky mali v kategórií “dobré”.

Prečo sú Core Web Vitals dôležité pre SEO?

Google od mája 2021 zahrňuje Core Web Vitals ako signály pre hodnotenie stránok. Stránky s lepšími výsledkami v týchto metrikách majú potenciálne lepšie umiestnenie vo výsledkoch vyhľadávania, čo vedie k vyššej návštevnosti a lepšiemu používateľskému zážitku.

Webová vitalita alebo Core Web Vitals hovorí o tom, ako rozumiete používateľovi vášho webu. Jednoducho povedané, ak sa váš web načítava príliš pomaly, na kliknutie reaguje pomaly alebo vôbec nereaguje, jednotlivé sekcie textu alebo obrázkov sú posunuté alebo sa načítavajú pomaly, od júna 2021 môžte očakávať, že váš ranking vo vyhľadávači Google poklesne a váš web sa bude zobrazovať na nižších pozíciách vo výsledkoch vyhľadávania.

Praktické Tipy na Zlepšenie Core Web Vitals

Optimalizácia Largest Contentful Paint (LCP):

 • Používajte rýchly hosting: Rýchly server znižuje čas načítania. Náš odporúčaný hosting Hostcreators Zľava 10%.
 • Minifikácia CSS a JavaScriptu: Menšie súbory sa načítajú rýchlejšie.
 • Optimalizácia obrázkov: Používajte moderné formáty ako WebP a zaisťujte, aby obrázky mali správne veľkosti.
 • Implementácia lazy loadingu: Načítavajte obrázky len vtedy, keď sa dostanú do zorného poľa používateľa.
HostCreators - Webhosting, Hosting, Registrácia domén

Zlepšenie First Input Delay (FID):

 • Minimalizácia JavaScriptu: Skripty môžu blokovať hlavné vlákno, čo zvyšuje FID. Snažte sa minimalizovať a odložiť nevyhnutné skripty.
 • Používanie web workers: Umožňuje vykonávať skripty na pozadí, čím sa hlavné vlákno uvoľní pre rýchlejšiu odozvu na vstupy používateľa

Optimalizácia Cumulative Layout Shift (CLS):

 • Definujte rozmery médií: Pre obrázky, videá a iné médiá nastavte rozmery, aby sa predišlo neočakávaným posunom obsahu.
 • Používajte stabilné prvky UI: Rezervujte priestor pre reklamy a dynamický obsah, aby ich neskoršie načítanie nespôsobilo posuny.
 • Zabraňujte vkladaniu nových prvkov nad existujúci obsah: Nové prvky by sa mali zobrazovať nižšie na stránke alebo v zarezervovanom priestore.

Záver

Optimalizácia Core Web Vitals je kľúčová pre zlepšenie SEO a používateľskej skúsenosti na vašej webovej stránke. Investícia času a zdrojov do zlepšenia týchto metrík môže viesť k lepšiemu umiestneniu vo výsledkoch vyhľadávania, vyššej návštevnosti a väčšej spokojnosti používateľov. Začnite dnes tým, že analyzujete svoju stránku pomocou nástrojov ako Google PageSpeed Insights alebo Lighthouse a implementujete uvedené tipy na zlepšenie výkonu vašej stránky.

V prípade ak potrebujete poradiť alebo optimalizovať vás web alebo e-shop neváhajte nás kontaktovať.

Kontakt

Contact Form
Návrat hore

Newslatter

Prihláste sa k odberu nových článkov a buďte medzi prvými.

Subscription Form